Lokata, która przynosi dobre zyski

1__15_.jpg Wśród sposobów bezpiecznego inwestowania, jednym z najpopularniejszych jest lokata. Jest to tez jeden z najpopularniejszych produktów bankowych, dostępnych praktycznie w każdym banku. Lokata jest bezpieczna nie tylko ze względu na sam sposób inwestowania, ale również na gwarancje, jakich udziela Bankowy Fundusz Gwarancyjny osobom składającym depozyty, takie jak lokata w bankach. Dzięki temu nawet niewypłacalność banku nie spowoduje, że utracimy środki. W takim przypadku BFG wypłaci nam całą sumę, a powyżej 100 000 złotych większą ich część.

Lokata przynosi pewne, ale stosunkowo niewielkie zyski. Można jednak te zyski możliwie najbardziej zmaksymalizować poprzez wybór najkorzystniejszej oferty lokaty. Oczywiście ze względu na bardzo dużą liczbę ofert lokat dostępnych na rynku może to być zadanie niełatwe. Na szczęście istnieją takie rozwiązania, jak rankingi lokat, czy porównywarki lokat dostępne w internecie. Dzięki temu łatwiej będzie się nam rozeznać w gąszczu ofert. Oczywiście musimy wiedzieć, czego oczekujemy od lokaty i jakimi parametrami się kierować.

Bardzo istotne dla każdego zamierzającego założyć lokatę jest właśnie to, jakie zyski ona przyniesie. Podstawowa cecha, która określa wysokość przyszłych zysków jest oczywiście wysokość jej oprocentowania, która mówi, jak wysokie będą odsetki. Oprocentowanie zaś może być stałe lub zmienne i to również może wpływać na wysokość zysków z lokaty. Wszystko będzie zależeć od tego, czy wystąpią zmiany stóp procentowych i w jakim kierunku będą to zmiany. Wzrost stóp procentowych oznacza również wzrost oprocentowania, zaś ich spadek spadek wysokości oprocentowania. Przy oprocentowaniu zmiennym, zmiany te są na bieżąco odzwierciedlane w jego wysokości w trakcie trwania lokaty. Natomiast przy oprocentowaniu stałym, cały czas obowiązuje jego stawka, jaka obowiązywała na podstawie stóp procentowych w dniu otwierania lokaty. Oprocentowanie stale jest więc bardziej przewidywalne, chroni nas przed mniejszymi zyskami spowodowanymi spadkiem wysokości stóp procentowych, ale jednocześnie pozbawia nas szansy na wyższe zyski w przypadku podwyższenia wysokości stóp procentowych. Na zysk wpływ ma również oprócz oprocentowania i jego rodzaju częstotliwość kapitalizacji odsetek, Im częstsza kapitalizacja, tym sytuacja korzystniejsza. Każda kapitalizacja oznacza bowiem doliczenie odsetek do tej kwoty, od której będą naliczane odsetki kolejne.

Bardzo ważnym aspektem przy wyborze lokaty jest również czas jej trwania. Od niego zależy bowiem to, kiedy tak naprawdę będziemy mogli podjąć środki z lokaty, nie tracąc odsetek. Środków tych bowiem nie można podjąć przed upływem terminu zakończenia lokaty. Jeśli jesteśmy pewni, że nasze środki pozostaną wolne przez długi czas, możemy bez obaw wybrać lokatę o długim terminie trwania, a wtedy tez powinniśmy odnieść większe zyski, ponieważ środki dłużej będą pracować. Z kolei jeśli zamierzamy podjąć środki prędzej, to lokata krótkoterminowa będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.