Teraz, gdy już, co nie, co wiemy na temat kredytów gotówkowych, możemy przejść dalej, na kolejny poziom, czyli bliżej przyjrzeć się owej symbiozie ekonomicznej i połączeniu, jakie występuje po między bankami, kredytobiorcami i oczywiście kredytami gotówkowymi. Banki dzięki owej symbiozie ekonomicznej, pozyskują nowych klientów, zarabiają pieniądze na udzielaniu kredytów gotówkowych, dzięki którym mogą stabilnie funkcjonować, mogą przeznaczyć je na udzielanie kolejnych kredytów gotówkowych, ale także i tych bezgotówkowych. Mogą także wypłacać pieniądze z lokat bankowych. Jeżeli chodzi o samych kredytobiorców, to zyskują oni dodatkowe pieniądze z pewnego źródła, jakim jest bank. Owe pieniądze to dodatkowe możliwości, dzięki którym będą mogli zacząć realizować swoje plany i konkretne działania, a których nie byliby w stanie realizować gdyby nie właśnie ów wcześniej wspomniany kredyt gotówkowych, który jest tak ważny

Reasumując ten ważny temat widzimy jasno, że rzeczywiście kredyty gotówkowe są centralnym elementem ekonomicznej symbiozy jaka zachodzi po między bankami i kredytobiorcami. Dzieje się tak już od wielu lat, i będzie się tak jeszcze dziać w przyszłości ponieważ przed kredytami jasna przyszłość.