Normy prawne dotyczące kształtowania sposobu reklamowania kredytów

Przede wszystkim aspekt reklam kredytów gotówkowych reguluje w dużym stopniu ustawa o kredycie konsumenckim, która wyraźnie nakazuje prawidłowe przekazywania kluczowych wiadomości o zobowiązaniu. Przejrzystość informacji o pożyczkach krótkoterminowych, merytoryczne prowadzenie klienta, prosty język to tylko niektóre z najważniejszych cech reklamy.

Czego nie można robić w reklamie kredytów gotówkowych?

Absolutnie zabrania się na rynku kredytowym reklam wprowadzających odbiorcę w błąd. Niestety mały druczek, nietypowy język to rzeczy występujące i ignorowane przez system prawny. Kredytodawca, który nie rozumie podpisywanej umowy może ją rozwiązać na powyższej podstawie. Reklamy nie mogą również wywoływać strachu i lęku. Ta zasada jest również rzadko dotrzymywana. W wielu reklamach sugeruje się, że bez kredytu pogorszy się jakość życia człowieka, a nawet całej rodziny. Negatywne emocje wpisują się w standard marketingowy wielu pożyczkodawców. Ustawa o kredycie konsumenckim pokazuje zatem pewien ideał zachowania banków oraz parabanków. Rzeczywistość nie odpowiada jednak zapisom ustawy, a sprawy sądowe w tej materii toczą się stosunkowo rzadko. Kredytobiorcy przyzwyczaili się w pewnym sensie do negatywnych reklam, a przez to ignorują rzeczywiste prawa zapisane w ustawie.

Szansa na optymalne porównanie kredytów gotówkowych

Powyższe informacje mają naprowadzić cię na właściwe rozwiązania względem porównywania kredytów gotówkowych. Nie idź po prostu do instytucji, która ma negatywnie ukierunkowany marketing. Lepiej skorzystać z uczciwego, przejrzystego, merytorycznego przekazu. Wtedy masz pewność, że dana instytucja finansowa dokłada pozytywną cegiełkę do obsługi klienta. Każdy bank i parabank na życzenie kredytobiorcy podaje formularz informacyjny, gdzie zawiera się całkowity koszt kredytu, różnorodne prowizje, warunki dodatkowe. Formularze informacyjne udostępniane publiczne stanowią podstawę dla multimedialnych porównywarek pożyczek krótkoterminowych. Umowa z bankiem nie może wzbudzać żadnych wątpliwości.

Na co musisz koniecznie uważać?

Najpopularniejsza, negatywna praktyka w reklamach kredytów gotówkowych to nietypowe czcionki, zbyt mały tekst, gwiazdki, warunki dodatkowe wpisane w ogrom treści umowy. Jeżeli zauważysz podobne rzeczy przy podpisywaniu umowy masz prawo ją rozwiązać bez żadnych konsekwencji. Chroni cię bowiem ustawa o kredycie konsumenckim, przynajmniej teoretycznie. Ujednolicona reklama pozwala ponadto szybciej porównywać kredyty występujące nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. To dobra informacja pozwalająca zintegrować wiele budżetów gospodarstw domowych na bardziej konkurencyjnych warunkach.

Na zakończenie

Reklama kredytu gotówkowego niesie ze sobą wiele ryzyka dla przeciętnego kredytobiorcy. Oceniaj zawsze poziom marketingu instytucji finansowych i porównuj cechy reklamy z normami widocznymi w ustawie o kredycie konsumenckim. W ten sposób unikniesz nawiązania współpracy z nieuczciwym podmiotem. To naturalnie przełoży się na większe bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarstwa domowego?