Taka analiza pozwoli nam na dobranie najbardziej optymalnej oferty. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na koszty ponoszone zarówno podczas zaciągania kredytu jak i przez cały okres kredytowania. Są one bardzo różne, a często ukryte pod postacią dodatkowych produktów oferowanych przez bank. Szczególną uwagę należy zwrócić na RRSO czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, która mówi o całkowitym koszcie kredytu. Poza tym powinny nas zainteresować: wysokość prowizji, wysokość marży, maksymalny okres kredytowania, a także dodatkowe warunki, produkty, promocje itp.

Od czego zależy wysokość kredytu?

Maksymalna wysokość kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników. Pierwszy z nich to wartość nieruchomości, a z nim nieodwracalnie wiąże się wysokość wkładu własnego. Obecnie banki wymagają minimum 20 procent wkładu własnego, co oznacza, że pozostałe 80 procent możemy pozyskać w postaci kredytu. Oczywiście im większy wkład własny tym lepiej. Pozwala on na zmniejszenie okresu kredytowania, przez co koszt kredytu również będzie mniejszy. Jeśli 20 procent wkładu własnego to dla nas za duża kwota, możemy ją zmniejszyć pod warunkiem opłacenia ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego. Koszt takiego ubezpieczenia doliczany jest do comiesięcznej raty kredytu. W związku z taką sytuacją oprocentowanie kredytu może być nieco wyższe, ale wkład własny może być na poziomie 10 procent. Jest jeszcze jedna możliwość obniżenia wkładu własnego, a mianowicie zabezpieczenie wkładu nieruchomością albo innym aktywem. Możliwe do wykorzystania rodzaje zabezpieczeń to również: zabezpieczenie w papierach wartościowych Narodowego Banku Polskiego, zabezpieczenie na środkach kredytobiorcy zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym albo Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, a także blokada środków na koncie.

Drugi czynnik od którego zależy wysokość kredytu hipotecznego to zdolność kredytowa. Bank oblicza ją na podstawie danych zawartych w Biurze Informacji Kredytowej, a także na podstawie danych przedstawionych przez kredytobiorcę. Od zdolności kredytowej zależą warunki kredytu i jego koszty. Każdy bank ma swoje sposoby na wyliczenie zdolności kredytowej. Zazwyczaj jednak, poza wysokością dochodów, wpływają na nią: historia kredytowa (zawarta w BIK), wysokość innych zobowiązań, wartość posiadanego majątku, a także sytuacja rodzinna, wiek, miejsce zamieszkania itp. Banki w różny sposób podchodzą do źródeł dochodu. Oczywiście najbardziej pożądani są kredytobiorcy pracujący na umowę o pracę na czas nieokreślony. Inaczej są traktowane osoby pracujące na umowę zlecenie,czy umowę o dzieło, a inaczej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dochody z umów cywilnoprawnych mogą nie być uwzględniane w całości, w związku z czym bank może przyjąć do wyliczenia zdolności kredytowej nawet o 30 procent niższy dochód. Jest to forma zabezpieczenia się banku, gdyż taki klient nie posiada stabilności finansowej.