Lokata odnawialna – co to znaczy? Zakładając lokatę bank z pewnością już na tym etapie zada pytanie co planujemy zrobić z środkami po zakończeniu trwania lokaty. Możemy wówczas wydać dyspozycję odnawialnej lokaty i po jej zakończeniu natychmiast zostanie ona znowu otwarta, jednak na innych już warunkach czyli na tych które będą wówczas panowały czy też obowiązywały w banku. W takiej sytuacji zarobione odsetki powiększą kwotę wkładu bądź też zostaną przelane na nasz rachunek bankowy.

Obliczani zysków z lokaty Pamiętajmy o tym, że banki podając nam oprocentowanie lokaty podają je w skali roku. Nasz zysk natomiast pomniejszony zostanie o 19 procentowy podatek od dochodów kapitałowych, inaczej mówiąc podatek belki. W rzeczywistości analizując odsetki bank bierze pod uwagę przede wszystkim liczbę dni w miesiącu i następnie oblicza oprocentowanie dla jednego dnia. Pobierając podatek bank zakłada zaokrąglenia do pełnych złotych i są one wówczas zgodne z panującą ordynacją podatkową. Chcą obliczyć dokładnie oprocentowanie również dla lokat o częstej kapitalizacji możemy skorzystać z kalkulatora lokat umieszczonego w internacie, z pewnością pozwoli nam on dokładnie obliczyć zyski.