Dla klienta banku najważniejszym kryterium jest wysokość zysków osiągana po zakończeniu okresu jej trwania. Jako realny zysk traktowane jest wyliczenie po odjęciu od wypracowanych odsetek takich kosztów jak podatek Belki i uwzględnienie wysokości średniorocznej inflacji. Często banki oferują tak niskie oprocentowanie, że nie umożliwia wypracowania efektywnego zysku z lokaty. Istotne przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokaty jest również fakt, na jak długo klient może zdeponować zgromadzone środki i nie posiadać do nich swobodnego dostępu.

Założenie lokaty jest lepszym rozwiązaniem niż trzymanie pieniędzy w skarpecie, gdyż w ten sposób można uchronić oszczędności przed skutkami inflacji. Lokata, dzięki umowie, daje pewność, że po określonym w umowie czasie bank wypłaci wcześniej ustalony zysk. Nawet gdyby doszło do upadku banku lub zawieszenia przez niego działalności to zgromadzone pieniądze są chronione w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do wysokości 100 tys. euro (obecnie około 430 tys. zł), o ile bank ma siedzibę na terenie Polski.

Do popularności lokat przyczynia się też możliwość ich założenia:

  • przez Internet,
  • za pomocą aplikacji na smartfon lub
  • przez telefon.

Lokata może być założona nawet tylko na kilkanaście godzin. Warto jednak wiedzieć, że lokaty mogą być zawarte na okres od jednego dnia do pięciu lat. Ogólnie panuje zasada, że lokata zawarta na krótszy czas przynosi mniej zysku. Lokaty długoterminowe są oprocentowane w wysokości od ok. 0,5% do nawet 3,1%. Chcąc wyszukać najbardziej opłacalną lokatę można skorzystać ze stron internetowych banków lub darmowych porównywarek lokat w internecie. Zazwyczaj najwyższe stawki są oferowane nowym klientom. Bardziej korzystne oferty są przedstawiane także osobom korzystającym z aplikacji przez smartfon lub przez internet. Jednak w takiej sytuacji ustalone odsetki klient otrzyma, gdy utrzyma lokatę do ostatniego dnia wskazanego w umowie.

W przypadku oprocentowania lokat krótkoterminowych przyjmuje się zazwyczaj stałe. Tymczasem przy wyborze lokat długoterminowych można już zdecydować czy oprocentowanie będzie stałe lub zmienne. Lokaty mogą być też nieodnawialne czy odnawialne. Warto również sprawdzić oprocentowanie przy przedłużeniu lokaty. Interesującą opcją jest również możliwość wyboru, że na kolejny okres deponowany jest pierwotny kapitał, a odsetki kierowane są na rachunek bieżący. Jednakże pomimo niskiego oprocentowania założenie lokaty jest bardziej opłacalne niż trzymanie gotówki w domu. Możliwe jest też założenie lokaty pozwalającej wypłacić środki w każdym momencie bez ryzyka utraty odsetek, które zostały naliczone do chwili trwania umowy.