Kredyt studencki

Wstęp Studia są okresem w życiu człowieka, który nierzadko zmusza do opuszczenia domu, a co za tym idzie - rezygnacji z dotychczasowego “wygodnego” stylu funkcjonowania. Często decydujemy się na podjęcie nauki daleko od naszego rodzinnego miasta, zatem dojazd mało kiedy wchodzi w grę. Dobrym rozwiązaniem jest wynajęcie mieszkania, jednak zarówno ta czynności jak inne niezbędne do przeżycia kosztują. Wsparcie finansowe ze strony rodziny jest pomocne, jednak pamiętajmy, że studia są okresem trwającym co najmniej kilka lat - dlatego naprzeciw oczekiwaniom studentów, wychodzą banki ze specjalnymi ofertami kredytowymi.

Zarys kredytu studenckiego

Kredyty studenckie udzielane są osobom studiującym kierunki magisterskie lub licencjackie, doktorantom jednostek akademickich a także maturzystom, którzy rozpoczynają naukę w nadchodzącym semestrze bieżącego roku kalendarzowego. Kredyt może być udzielany na okres nie przekraczający 7 lat (ze względu na zapisy w ustawie “tarcza antykryzysowa 2.0”). Środki będą okresowo przelewane na konta studentów w okresie obejmującym rok akademicki. Obowiązek spłaty zarówno kapitału, jak i odsetek zacznie funkcjonować po upływie 2 lat od momentu zakończenia nauki.

Zasady przyznawania oraz procedury związane z kredytem

Podstawowym kryterium jest wiek studenta - nie może on rozpocząć kształcenia po ukończeniu 25 roku życia.

Innym elementem mającym wpływ na decyzję kredytową jest kryterium dochodowe, które określa wartość maksymalnego dochodu netto na członka rodziny. W roku akademickim 2019/2020 wartość ta wyniosła 2500 zł (netto).

Aby podjąć próbę uzyskania kredytu studenckiego, należy złożyć odpowiedni wniosek (pobrany ze strony wybranego banku), który jest wypełniany przez pracownika placówki na podstawie danych dostarczonych przez ewentualnego klienta. Następne czynności zostaną przeprowadzone tylko i wyłącznie przez pracowników banku, a udział klienta ograniczy się do oczekiwania na końcową decyzję placówki. W sytuacji przyznania kredytu studenckiego należy pamiętać o obowiązku przedłożenia podbitej legitymacji studenckiej - osoby studiujące na pierwszym lub drugim stopniu kształcenia muszą wykonać tą czynności dwa razy do roku, natomiast doktoranci - raz.

Umorzenie kredytu studenckiego

Czynności umarzające pewną część kredytu są możliwie na wniosek studenta, jednak do jego pozytywnego rozpatrzenia należy spełnić odpowiednie kryteria. Dopuszczalne jest anulowanie połowy wysokości zadłużenia dla absolwentów, którzy znajdą się w 1% grupy najlepszych z danego roku akademickiego. Absolwenci znajdujący się w 5% grupie mogą liczyć na umorzenie 35% swojego długu, natomiast osoby będące w otoczeniu 10% najlepszych - 20%. Warto dodać, iż najlepsi z najlepszych muszą pamiętać o terminie złożenia wniosku, w banku, który nie może przekroczyć 30 dni od chwili uzyskania stosownego potwierdzenia od uczelni.