Strona finansowa

Do treści | Do menu | Do wyszukiwania

Tag - lokaty bankowe

Kanał wpisów

poniedziałek, kwiecień 27 2015

Ile można zarobić na lokacie?

Wśród różnych form oszczędzania i pomnażania pieniędzy znajduje się produkt bankowy, nazywany lokatą. Jest to nic innego jak tylko umowa pomiędzy oszczędzającym oraz bankiem, na skutek której wniesione przez kil kenta oszczędności są dla niego zamrażane, a więc nie dostępne przez pewien okres czasu. Wówczas bank może obracać swobodnie tym kapitałem mając pewność, iż klient nie będzie chciał podjąć pieniędzy przed terminie. Oczywiście w praktyce, przy lokatach długoterminowych istnieje możliwość zerwania lokaty, jednak klient musi liczyć się z brakiem zarobku na oprocentowaniu. Ten argument bywa a tyle silny, iż oszczędzający starają się dotrzymać warunków umowy, a więc nie wypłacając pieniędzy wcześniej, o ile oczywiście nie sodka ich jakaś naprawdę nieprzewidziany problem finansowy. Niektórzy zakładają lokatę nawet z tą myślą, iż ewentualnie mogą ją zerwać w danym momencie, ale jednak liczą, że nie będzie musiało dojść do takiej sytuacji.

Lokaty bankowe, szczególnie te długoterminowe uczą także dyscypliny oszczędzania. Osoby o słabszym charakterze, skłonne do wydawania gotówki dobrze wiedzą, iż oszczędzanie na lokacie to automatyczne odcięcie się od możliwości swobodnego wydawania pieniędzy, kiedy tylko przyjdzie taka ochota. W takiej sytuacji naprawdę warto podsiadać zablokowane oszczędności, właśnie w formie bezpiecznej lokaty bankowej.

Ile można zarobić na lokacie bankowej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w danym okresie czasu banki przedstawiają przeróżne oferty. Nie dość, ze mamy do czynienia z produktami finansowymi oferowanymi przez wiele instytucji, to jeszcze musimy zdawać sobie sprawę, iż zarobek na lokacie jest zmienny np. w kontekście długości trwania lokaty, a także w kontekście istnienia różnych współczynników i parametrów. Oprocentowanie lokaty jest uzależnione także od tego, ile oszczędności chcemy umieścić. Należy także pamiętać, iż jeśli zdecydujemy się ulokować np. 10000 zł, to zarobek od oprocentowania powiedzmy 4% nie będzie zyskiem comiesięcznym, ale liczonym w skali roku. Oznacza to tyle, iż otrzymamy dodatkowe 4% zysku tylko wtedy gdy lokata przeleży w banku całe 12 miesięcy. Od naszej przykładowej kwoty 10000 będzie to jednorazowy roczny zysk w postaci 400 zł., natomiast przy małej lokacie opiewającej na 1000 zł, ten zysk wyniesie analogicznie 40 zł. Z powyższego wynika, iż lokata nie jest najlepszym źródłem zysku, zdecydowanie więcej można osiągnąć inwestując w fundusze czy też grając na giełdzie papierów wartościowych, jednak tutaj nie ma pewności co do zysku, a istnieje nawet obawa straty części lub całości zgromadzonego kapitału. W tym kontekście lokata jest o wiele bezpieczniejsza. Pod koniec okresu lokaty odbieramy to co ulokowaliśmy wraz z pewnym, choć co prawda nie wielkim naliczonym zyskiem.

Na lokatach bankowych w sposób odczuwalny zarabiają osoby i przedsiębiorstwa, które lokują większe sumy pieniędzy. Ten przedział zaczyna się na minimalnym poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Im większy wkład, tym zysk bardziej widoczny.

wtorek, kwiecień 14 2015

Lokaty na dobrych warunkach

Dobra lokata może być całkiem dobrym sposobem inwestowania i pomnażania swoich środków. Przede wszystkim jest to bezpieczny sposób inwestowania, zarówno ze względu na sposób inwestowania, który jest mało ryzykowny, jak i ze względu na to, że środki wpłacane na lokaty bankowe są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który pokrywa wartość wpłacanych środków w przypadku niewypłacalności banku, co zresztą i tak jest mało prawdopodobnym scenariuszem. Ponadto inwestowanie w lokatę, nie wymaga praktyki w inwestowaniu, ponieważ nasze pieniądze powierzamy bankowi, który wszystkim się już zajmie, a my po określonym czasie odbierzemy nasze środki z zyskiem. Tutaj znajdziesz najkorzystniejsze oprocentowanie lokat bankowych na http://www.inwestowaniena5.pl/, dzięki nam zarobisz najwięcej na lokatach.

Trzeba jednak wiedzieć, ana jaka lokatę warto się zdecydować, aby swoje pieniądze odebrać z zyskiem. Dlatego tez trzeba wiedzieć, czym się kierować przy wyborze lokaty. Jeśli patrzeć właśnie pod kątem zysku, to najważniejszym aspektem wydaje się tu być wysokość oprocentowania, która na zyski z lokaty przekłada się bezpośrednio. Kolejna sprawa to rodzaj oprocentowania. Jeśli będzie to oprocentowanie stale, to jego wysokość nie będzie się zmieniać niezależnie od tego, jak w czasie trwania lokaty będą się kształtowały zmiany stóp procentowych. Z kolei oprocentowywaniu zmiennym sytuacja jest odwrotna. Wraz ze spadkiem wysokości stop procentowych zyski z lokaty będą mniejsze, zaś wraz z ich wzrostem zyski z lokaty wzrosną. Trzeba więc uwzględnić ryzyko mniejszego zysku przy zmiennym oprocentowaniu. Pod uwagę należy też wziąć tez częstotliwość kapitalizacji odsetek. Im kapitalizacja będzie częstsza, tym większe będą zyski z lokaty.

Lokatę można założyć na różny czas. Wybranie środków przed upływem terminu lokaty będzie skutkowało tym, że utracimy większość lub nawet całość odsetek. Dlatego bardzo ważne jest wybranie lokaty o odpowiednim terminie zakończenia w zależności od tego, jak długo środki nie będą nam potrzebne. Jeśli nie będą nam one potrzebne przez dłuższy czas to możemy wybrać lokatę długoterminową, która powinna być opcja korzystniejszą. W innym przypadku lokata krótkoterminowa powinna być lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli będzie to lokata krótkoterminowa na korzystnych warunkach. Wtedy będziemy mieli zarówno dobry zysk, jak i możliwość wybrania środków wtedy, kiedy będziemy potrzebować.

piątek, lipiec 11 2014

Lokaty bankowe z ubezpieczeniem

Lokaty bankowe, jakie możemy wybrać, różnią się od siebie diametralnie pod wieloma względami, pośród których niejako królują takie czynniki, jak długość trwania lokaty, typ oprocentowania, który może być stały albo zmienny oraz czas kapitalizacji odsetek. Odsetki, wypłacane mogą być w transzach lub w całości, już po ostatecznym zakończeniu okresu trwania lokaty. W związku z tak różnorodnymi cechami, jakimi charakteryzuje się każdy z wariantów lokat, dokonanego praktycznego rozróżnienia na poszczególne typy lokat, jakie można podjąć. Jedną z najbardziej popularnych lokat jest obecnie lokata z ubezpieczeniem, która nazywana jest także często polisolokatą. Polisolokata, to nic innego jak dość znana w środowisku bankowym lokata, która nie obejmuje podatku, jednocześnie oferując klientom banku ubezpieczenie. Wariant taki, obejmujący nawiązanie umowy z bankiem, pozwala klientowi uzyskać w praktyce ubezpieczenie w formie lokaty.

Kontynuuj czytanie...