Tag - oprocentowanie lokaty

Kanał wpisów

poniedziałek, kwiecień 27 2015

Ile można zarobić na lokacie?

Wśród różnych form oszczędzania i pomnażania pieniędzy znajduje się produkt bankowy, nazywany lokatą. Jest to nic innego jak tylko umowa pomiędzy oszczędzającym oraz bankiem, na skutek której wniesione przez kil kenta oszczędności są dla niego zamrażane, a więc nie dostępne przez pewien okres czasu. Wówczas bank może obracać swobodnie tym kapitałem mając pewność, iż klient nie będzie chciał podjąć pieniędzy przed terminie. Oczywiście w praktyce, przy lokatach długoterminowych istnieje możliwość zerwania lokaty, jednak klient musi liczyć się z brakiem zarobku na oprocentowaniu. Ten argument bywa a tyle silny, iż oszczędzający starają się dotrzymać warunków umowy, a więc nie wypłacając pieniędzy wcześniej, o ile oczywiście nie sodka ich jakaś naprawdę nieprzewidziany problem finansowy. Niektórzy zakładają lokatę nawet z tą myślą, iż ewentualnie mogą ją zerwać w danym momencie, ale jednak liczą, że nie będzie musiało dojść do takiej sytuacji.

Lokaty bankowe, szczególnie te długoterminowe uczą także dyscypliny oszczędzania. Osoby o słabszym charakterze, skłonne do wydawania gotówki dobrze wiedzą, iż oszczędzanie na lokacie to automatyczne odcięcie się od możliwości swobodnego wydawania pieniędzy, kiedy tylko przyjdzie taka ochota. W takiej sytuacji naprawdę warto podsiadać zablokowane oszczędności, właśnie w formie bezpiecznej lokaty bankowej.

Ile można zarobić na lokacie bankowej? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w danym okresie czasu banki przedstawiają przeróżne oferty. Nie dość, ze mamy do czynienia z produktami finansowymi oferowanymi przez wiele instytucji, to jeszcze musimy zdawać sobie sprawę, iż zarobek na lokacie jest zmienny np. w kontekście długości trwania lokaty, a także w kontekście istnienia różnych współczynników i parametrów. Oprocentowanie lokaty jest uzależnione także od tego, ile oszczędności chcemy umieścić. Należy także pamiętać, iż jeśli zdecydujemy się ulokować np. 10000 zł, to zarobek od oprocentowania powiedzmy 4% nie będzie zyskiem comiesięcznym, ale liczonym w skali roku. Oznacza to tyle, iż otrzymamy dodatkowe 4% zysku tylko wtedy gdy lokata przeleży w banku całe 12 miesięcy. Od naszej przykładowej kwoty 10000 będzie to jednorazowy roczny zysk w postaci 400 zł., natomiast przy małej lokacie opiewającej na 1000 zł, ten zysk wyniesie analogicznie 40 zł. Z powyższego wynika, iż lokata nie jest najlepszym źródłem zysku, zdecydowanie więcej można osiągnąć inwestując w fundusze czy też grając na giełdzie papierów wartościowych, jednak tutaj nie ma pewności co do zysku, a istnieje nawet obawa straty części lub całości zgromadzonego kapitału. W tym kontekście lokata jest o wiele bezpieczniejsza. Pod koniec okresu lokaty odbieramy to co ulokowaliśmy wraz z pewnym, choć co prawda nie wielkim naliczonym zyskiem.

Na lokatach bankowych w sposób odczuwalny zarabiają osoby i przedsiębiorstwa, które lokują większe sumy pieniędzy. Ten przedział zaczyna się na minimalnym poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Im większy wkład, tym zysk bardziej widoczny.